Študija MDS

Neodvisni raziskovalni inštitut Loudhouse, je v svoji študiji zajel odgovore 750 IT manadžerjev, iz 8 evropskih držav, na vprašanja glede uporabe rešitev za upravljanje z dokumenti v njihovih podjetjih.

Zahteve IT, v zadnjih nekaj letih, v evropskih podjetjih ves čas naraščajo. Varnostni vidiki in nove rešitve Upravljanja Odnosov s Strankami (CRM) in Načrtovanja Virov Podjetja (ERP), so le nekatere od ključnih postavk, ki jih vodje oddelkov za IT v podjetjih morajo upoštevati. Istočasno, pritisk na nižanje stroškov, potreba po zagotavljanju poslovnih procesov za posamezne oddelke v podjetjih in nenazadnje potreba po hitrem odzivanju na ekonomski razvoj in strukturne spremembe znotraj podjetij so vse večji. Zato je potrebno zagotoviti nove programske in tudi strojne rešitve.

Evropska MDS študija, ki jo je naročila Kyocera, je ugotovila, da vse več podjetij v Evropi prepoznava, da je učinkovit sistem upravljanja z dokumenti pomemben dejavnik pri spopadanju z naraščajočimi pritiski na nižanje stroškov poslovanja. 70% vprašanih vodij oddelkov IT vidijo v pravem konceptu upravljanja z dokumenti (MDS), priložnost za znižanje stroškov podjetja. 52% tudi pričakuje izboljšanje v procesih dela in 47% predvideva bolj transparentno razporeditev stroškov. Zaradi teh razlogov, postaja MDS in optimizacija procesov upravljanja z dokumenti prioriteta glede IT v podjetjih v Evropi.

Hiter pregled študije KYOCERA MDS:

  • Odločitve glede procesov MDS se sprejemajo na ravni vodstev podjetij.
  • 81% podjetij je zadovoljno s svojo infrastrukturo upravljanja z dokumenti in tiskanja.
  • 49% podjetij meni, da je ključni kriterij cena na natisnjeno stran, 74% si želi boljšo preglednost na področju tiskanja in kopiranja.
  • Na področju obdelave dokumentov pričakujejo bolj avtomatizirane procese.
  • Vsako četrto podjetje načrtuje spremembe upravljanja z izpisi v naslednjih 12 mesecih. 64% se je prenove že lotilo v zadnjih 2 letih.
  • 70% jih je prepričano, da jim bo MDS omogočil znatno znižanje stroškov, povečal nadzor nad proračunom (47%) in pomembno izboljšal delovne procese (52%).
  • Cilji uporabe MDS so standardizacija tiskalniške in kopirne infrastrukture (44%), boljši nadzor nad izpisi dokumentov (38%) in celovito znižanje stroškov (35%).
  • Vsako tretje podjetje izjavlja, da želijo, z uvedbo Storitev Upravljanja z Dokumenti (MDS), znatno zmanjšati svoj vpliv na okolje.

Prenosi

Scroll to top